Doelstellingen

Wie zijn wij?

De Stichting Collectieve Verzekeringen voor ambtenaren bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SCVSZW) is een stichting die contracten voor goede collectieve verzekeringen sluit. Alle collega's en gepensioneerden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de diensten en instellingen die onder dit ministerie vallen kunnen van deze collectieve verzekeringen gebruikmaken. De gezinsleden van de medewerkers en gepensioneerden kunnen meeverzekerd worden.


Waar staan wij voor?

Collectief verzekeren biedt voordelen boven het individueel sluiten van een verzekering. Een lagere premie bijvoorbeeld. Ook streeft SCVSZW naar een aantrekkelijk vergoedingenpakket dat voldoet aan de wensen en de behoeften van de doelgroep. Minstens zo belangrijk! Hoe groter het aantal deelnemers des te interessanter wij zijn voor verzekeraars.

Verzekeringen die voldoen aan de wensen en behoeften van onze doelgroep.
Aon Empower Results

Samenwerking met Aon

SCVSZW wordt ondersteund door Aon Verzekeringen. Aon Verzekeringen (onderdeel van Aon Nederland CV) is de makelaar voor onze verzekeringscontracten. Aon staat onder toezicht van de AFM en is geregistreerd in het Wft register onder nummer 12009529. Daarbij is Aon aangesloten bij Adfiz. Adfiz is dé branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs.

Naar Aon Verzekeringen