Voor ambtenaren bij het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Goede collectieve verzekeringen

De Stichting Collectieve Verzekeringen voor ambtenaren bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SCVSZW) is een stichting die contracten voor goede collectieve verzekeringen sluit. Alle collega’s en gepensioneerden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de diensten en instellingen die onder dit ministerie vallen kunnen van deze collectieve verzekeringen gebruikmaken. De gezinsleden van de medewerkers en gepensioneerden kunnen meeverzekerd worden.

Verzekeringen die voldoen aan de wensen en behoeften van onze doelgroep.

Verzekering regelen

Collega’s onder dit ministerie vallen kunnen verzekeringen afsluiten op de website van onze verzekeringspartner Aon. Daar kunt u ook terecht voor vragen over verzekeringen, het doorgeven van wijzigingen en voor toegang tot uw persoonlijke account.

Zorgverzekering

Voor de zorgverzekering werkt SCVSZW samen met de Stichting Collectieve Ziektenkostenverzekeringen (Sticol Ziektekosten).

De voordelen van een verzekering via SCVSZW

Dankzij collectieve inkoop
lage premies

Verzekerden via SCVSZW kunnen dankzij de collectieve inkoop verzekeringen afsluiten tegen gunstige premies.

U profiteert van goede
dekking

SCVSZW heeft met Aon een pakket verzekeringen samengesteld met uitstekende voorwaarden.

Aon bemiddelt bij
geschillen

SCVSZW werkt samen met verzekeringsmakelaar Aon. Bij geschillen bemiddelt Aon voor een goede oplossing.